ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر با خرد جمعی رفتار نمایند

منتخب هشتیمن دوره انتخابات شورای عالی نظام پزشکی گفت:ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر به گونه ای با خرد جمعی رفتار نمایند که با شکل‌گیری همگرایی و همدلی و یک آشتی تمام عیار صنفی مجموعه سازمان بتواند از همراهی همه ظرفیت ها و در نتیجه از تجربه های اندوخته شده افراد توانمند صنفی به موقع بهره مند گردند.

متن نامه دکتر سهرابی به شرح زیر است:

((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق))

سپاس خدایی که توفیق شکرگزاری از بهترین بندگانش را به من عطا نمود.

انتخابات هشتمین دوره نظام پزشکی در روز جمعه نهم مهر ماه ۱۴۰۰ در مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ((سالن اجلاس سران)) با انتخاب و تعیین رئیس کل و ارکان سازمان اعم از شورایعالی –هیات رئیسه مجمع و بازرسان، پس از یک ماراتن نفسگیر با همه فراز و نشیب ها به پایان رسید، فرصت را مغتنم شمرده ضمن تبریک و شادباش خالصانه و صمیمانه به نامزدهای محترم و محترمه که حائز دریافت رای اکثریت شده اند و توفیق خدمت پیدا نموده اند و نیز همه کاندیداهایی که احساس مسئولیت صنفی نموده و پا به عرصه گذاشته‌اند خدا قوت و خسته نباشید عرض می نمایم و امیدوارم که بتوانیم از نظرات و پیشنهادات سازنده آنان در راه پیشرفت و توسعه سازمان نهایت بهره را ببریم به باورم برخورداری از اعتماد عمومی بسیار گران بهاست و مراقبت از این امانت در آینده نیز بسی گران بهاتر …

و نیز قدردانی ویژه می نمایم از تمام زحمتکشان عرصه صنفی، خاصه منتخبین دوره هفتم (رئیس کل –هیات رئیسه مجمع-اعضا شورایعالی- بازرسین مجمع ) که در طی چهار سال قبول زحمت نمودند و باعث اعتلای جایگاه حرفه مقدس پزشکی طی دوران مسئولیت خطیرشان شده اند و نیز تشکر ویژه از اعضا محترم سازمان و اعضا محترم مجمع و فعالین صنفی دانا و بصیر که با وجود همه نارسایی ها، کمبودها، کاستی ها و ناملایمات و .. در این بحران کرونا در این انتخابات شرکت نمودند و نظر خود را برای چیدمان آینده سازمان اعلام نموده اند و انتظار دارند که انتخاب شوندگان خود را نماینده همه پزشکان بدانند به شعارها و برنامه های پیشنهادی پایبند باشند آنچه تجربه در فضای حرفه ای و صنفی نشان می دهد. گام نخست برای پیشرفت هر سازمان باور به قانونمداری و همچنین برخورداری از آرامش صنفی می باشد. از این رو پیمایش در ادامه مسیر می طلبد که ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر به گونه ای با خرد جمعی رفتار نمایند که با شکل‌گیری همگرایی و همدلی و یک آشتی تمام عیار صنفی مجموعه سازمان بتواند از همراهی همه ظرفیت ها و در نتیجه از تجربه های اندوخته شده افراد توانمند صنفی به موقع بهره مند گردند و همچنین از همه پتانسیل این مجموعه بزرگ که ممکن است سلیقه های متفاوت داشته باشند استفاده نمایند، به گونه ای که موجبات رشد و اعتلای نظام پزشکی در همه ابعاد گردد. امید است در چهار سال پیش‌ رو با بهره گیری از همه توان و ظرفیت های پیدا و پنهان جامعه پزشکی کشور در راه تحقق اهداف سازمانی بیش از پیش تلاش شود.

از آنجایی که در برابر محبت های بیکران شما بزرگواران واژگان لسانی حقیر  بسیار ناتوان است و نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت هایتان به شما زروجودان و نیک اندیشان و گرامیان  بیان نمایم در برابر حس اعتماد شما همکار شریف و فهیم سرتعظیم فرود آورده ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند منان و ابراز لطف و تواضع به محضر شما بزرگان نهایت قدر شناس و سپاس خود را از شما عزیزان ابراز می نمایم و با خدای خود عهد و پیمان می بندم که صادقانه، متواضعانه، بی منت و خستگی ناپذیر با برنامه ریزی اصولی و با کمک همه فعالین صنفی در جهت ارتقا شان و جایگاه و منزلت جامعه پزشکی از هیچ کوششی دریغ ننمایم با وحدت و همدلی کارنامه قابل دفاع در پایان دوره چهار ساله از خود به یادگار بگذاریم

در پایان وظیفه خود می دانم از اعضا هیات اجرایی، هیات نظارت و کارکنان شهرستان ها و استان ها برای برگذاری باشکوه انتخابات صنفی قدردانی نمایم و از خداوند سبحان سلامتی، بهروزی، سعادت و کامیابی را برای همه بزرگواران جامعه پزشکی و خانواده محترمشان مسئلت می نمایم.

با تقدیم احترامات بایسته

دکتر یداله سهرابی

منتخب هشتیمن دوره انتخابات شورای عالی نظام پزشکی

۱۱مهر ۱۴۰۰