ضرورت توجه به مصالح و منافع مردم و جامعه پزشکی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را سبب مهاجرت و نیز تجمع پزشکان در کلان شهرها دانست و گفت: جامعه پزشکی با این افزایش مخالفت بوده و مصالح و منافع مردم و جامعه پزشکی در این موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر عباسعلی خادمی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش رشته های پزشکی اظهار کرد: این موضوع از سوی مراجع مختلف مورد کارشناسی قرار گرفته و با توجه به این که توزیع نیروی انسانی در این زمینه مشکل داشته و زیرساخت های لازم برای افزایش دانشجو وجود ندارد ؛جامعه پزشکی با این افزایش مخالفت دارد زیرا غیر از این که منجر به مهاجرت پزشکان شده و سبب تجمع همکاران در کلان شهرها می شود، آن خدمات پزشکی لازم در دسترس مردم قرار نمی گیرد.

وی خاطرنشان کرد : امیدواریم این افزایش ظرفیت رشته های پزشکی در صورت لزوم با کار کارشناسی دقیق ، نیاز سنجی و آماده سازی زیرساخت های لازم و با توجه به مقوله حساسیت سلامت مردم انجام شود.