انواع سرطان

انواع سرطان

انواع سرطان بسته به موقیعت آن در بدن به دسته های زیر تقسیم میگردد:

سرطان‌های سر و گردن

این دسته از سرطان ها شامل:

 1. سرطان مغز – Brain

 2. سرطان چشم – Eyeneoplasm

 3. سرطان حنجره – Lirynx

 4. سرطان دهان – Oral

 5. سرطان تیروئید – Thyroid

 


سرطان‌های قسمت پایین

این دسته از سرطان ها شامل:

 1. سرطان روده – Colorectal

 2. سرطان تخمدان – Ovarian

 3. سرطان بیضه – Testicular

 4. سرطان مثانه – Bladder

 5. سرطان پروستات – Prostate

 6. سرطان رحم – Cervical

 7. سرطان دهانه رحم – Cervical

 


سرطان‌های قسمت بالا

این دسته از سرطان ها شامل:

 1. سرطان پانکراس – Pancreatic

 2. سرطان معده – Gastric

 3. سرطان کیسه صفرا – Gallbladder

 4. سرطان کلیه – Kidney

 5. سرطان کبد – Iecoris

 6. سرطان مغزی – Esophageal

 7. سرطان پستان – Breast

 8. سرطان ریه – Lung

 


سرطان‌های عمومی :

این دسته از سرطان ها شامل:

 1. سرطان استخوان – Bone

 2. سرطانخون – Leukemia

 3. سرطان پوست – Skin