باور غلط درباره درمان ناباروری

درمان‌های ناباروری باعث افزایش ریسک ابتلا به سرطان پستان نمی‌شوند.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، در بزرگترین مطالعه این موضوع تاکنون هیچ ارتباطی بین درمان ناباروری و افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان مشاهده نشده است.
نویسنده ارشد Sesh Sunkara، MD در کالج کینگ لندن، لندن، انگلستان، در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت: این مطالعه شواهد لازم برای اطمینان خاطر زنان و زوجینی را که به دنبال درمان‌های باروری هستند فراهم می‌کند.
نویسندگان این مطالعه اظهار داشتند، با افزایش تعداد زنانی که به دنبال کمک برای مادر شدن هستند، این سوال از اهمیت بالایی برخوردار است و باعث نگرانی قابل توجهی در بین بیماران می‌شود.
این بزرگترین متاآنالیز تاکنون است که شامل ۱.۸ میلیون زن است که به طور متوسط ۲۷ سال تحت پیگیری بودند. محققان هیچ ارتباطی با استفاده از گنادوتروپین‌ها یا کلومیفن سیترات برای افزایش ریسکابتلا بهسرزان سینهنیافتند.

در طول سال‌ها این نگرانی وجود داشته است که درمان باروری می‌تواند سلول‌های پیش ساز حساس به استروژن را تحریک کند.
از سال ۱۹۹۰ بیش از ۴۰۰۰ مطالعه در مورد این موضوع انجام شده است، و نتایج متناقضی به دست امده است. محققان نتایج ۲۰ مورد قوی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
متاآنالیز جدید شامل نه مطالعه گذشته نگر، پنج مطالعه مورد شاهد، پنج مطالعه آینده نگر و یک مطالعه مقایسه‌ای بود

در این مطالعه، تیم تحقیق شیوع سرطان پستان را در زنانی که تحت تحریک تخمدان قرار گرفته اند با میزان بروز در سایرزنان از نظر سن در جمعیت عمومی و زنان نابارور در معرض مقایسه قرار داد.
افزایش قابل توجهی در خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان تحت درمان با هر داروی تحریک تخمدان وجود ندارد (نسبت شانس [OR]، ۱.۰۳؛ ۹۵ ٪ CI، ۰.۸۶ – ۱.۲۳، اما با ناهمگنی قابل توجهی بین نتایج مطالعه).
همچنین هنگامی که تجزیه و تحلیل به هشت مطالعه محدود شد که در آن زنان با هر دو گنادوتروپین و کلومیفن سیترات تحت درمان قرار گرفتند (با OR، ۰.۹۲، ۹۵ ٪ CI، ۰.۵۲ – ۱.۶۰، با ناهمگنی قابل توجه)، دیگر خطر افزایش پیدا نکرد.

نویسندگان خاطرنشان کردند که زنان تحت درمان معمولاً جوان بودند و، دوره پیگیری کمتر از سنی بود که بیشتر در معرض خطر سرطان پستان باشند.
داده‌های فردی بیمار نیز در دسترس نبود، اما ۱۴ مطالعه برای مخدوش کنندگان تنظیم شده است، از جمله وزن، نژاد، برابری، سن در اولین تولد، سن در هنگام قاعدگی و سابقه خانوادگی سرطان پستان.
کوترینا تمچینایت، دکترا، مدیر ارشد تحقیقات ارتباطات در موسسه خیریه Breast Cancer Now، در بیانیه مطبوعاتی گفت، اگرچه یافته‌ها اطمینان بخش است، اما برای تأیید آنها مطالعات طولانی مدت و دقیق دیگری لازم است.

اثربخشی شروع تاخیری داروی تراستوزوماب برای سرطان پستان غیر متاستاتیک و HER2 مثبت
درمان ناباروری در ایران
ناباروری و ریسک بالای ابتلا به سرطان تخمدان

 

انتهای پیام/ش