تأیید داروی پمبرولیزوماب در رژیم دارویی خط اول بیماران مبتلا به کانسر دهانه رحم پیشرفته

سازمان غذا و داروی ایالات متحده پمبرولیزوماب (Merck's Keytruda) همراه با شیمی درمانی ، با یا بدون بواسیزوماب (Roche's Avastin) را به عنوان خط اول درمان بیماران پیشرفته سرطان دهانه رحم با تومورهای بیان کننده PD-L1 تایید کرد.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، سازمان غذا و داروی ایالات متحده روز چهارشنبه پمبرولیزوماب (Merck’s Keytruda) همراه با شیمی درمانی ، با یا بدون بواسیزوماب (Roche’s Avastin) را به عنوان خط اول درمان بیماران پیشرفته سرطان دهانه رحم با تومورهای بیان کننده PD-L1 تایید کرد. برای واجد شرایط بودن برای درمان ، بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم باید PD-L1 مثبت باشد.
علاوه بر تصویب رژیم درمانی pembrolizumab-chemo-bevacizumab برای بیمارانی که سرطان دهانه رحم آنها مکرر ، مداوم یا متاستاتیک است ، این سازمان همچنین تأیید سریع قبلی را به تأیید قطعی، پمبرولیزوماب تک عاملی به عنوان درمان خط دوم برای درمان بیمارانی که شیمی درمانی پیشرفت کرده بودند، تغییر داده است.
Merck

در ژوئن ۲۰۱۸ تأیید فوری را برای اندیکاسیون خط بعدی درمان دریافت کرد ، در آن زمان FDA همچنین تست ” Agilent Technologies’ Dako PD-L1″ را به عنوان یک تشخیص همراه برای شناسایی بیماران واجد شرایط درمان با تومورهای PD-L1 مثبت تایید کرد.
FDA

جدیدترین اندیکاسیون را بر اساس نتایج فاز سوم Keynote-826 تأیید کرد، که در آن ۶۱۷ بیمار مبتلا به سرطان دهانه رحم متاستاتیک مداوم یا خط اول درمان بیمارانی که شیمی درمانی قبلی دریافت نکرده بودند، به طور تصادفی پمبرولیزوماب و شیمی با یا بدون بواسیزوماب ، یا دارونما و شیمی درمانی با یا بدون بیوسیزوماب دریافت کردند. بیماران بدون در نظر گرفتن وضعیت بیان PD-L1 وارد مطالعه شدند، بقای متوسط بدون پیشرفت ۱۰٫۴ ماه و ۸٫۲ ماه برای رژیم های حاوی پمبرولیزوماب و دارونما بود.