تعرفه‌های پزشکی نیازمند ساختار قانونی

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران گفت:موضوع تعرفه از طریق ساختار مشخص و قانونی در سازمان نظام پزشکی کل و شورای عالی سازمان و کمیسیون تعرفه شورای عالی پی گیری‌های لازم انجام پذیرد.

درخواست رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران از رئیس کل سازمان نظام پزشکی
سید موید علویان، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران طی نامه‌ای در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ به دکتر رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظامی پزشکی، چکیده نظرات اعضای اتاق فکر تعرفه و فعالان صنفی و رشته‌های مختلف تخصصی را متذکر شد.
در این نامه آمده است:
نظر به اهمیت موضوع تعرفه‌های ارایه خدمات درمانی که در حال حاضر جزو اولویت‌های کاری سازمان نظام پزشکی می‌باشد با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۱۷۰/۸۲۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ و نظر به ضرورت مذاکره در سطح بالا با بخش‌های حاکمیتی و با توجه به نظرات برخی از اعضای محترم شورای عالی و کمیسیون تعرفه
این شورا، بدینوسیله درخواست می‌شود تا موضوع تعرفه از طریق ساختار مشخص و قانونی در سازمان نظام پزشکی کل (معاونت محترم فنی و نظارت) و شورای عالی سازمان و کمیسیون تعرفه شورای عالی پی گیری‌های لازم انجام پذیرد. سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با تمام ظرفیت‌های کارشناسی خود، فعالان صنفی و اتاق
فکرها در کنار حضرتعالی خواهند بود.
در انتها چکیده نظرات اعضای محترم اتاق فکر تعرفه و فعلان صنفی و رشته های مختلف تخصصی را متذکر
می گردد:
۱ -لزوم تعیین قیمت تمام شده و مشخص شدن تعرفه واقعی و اعلام آن به صورت کارشناسی
۲ -لزوم توجه به وضعیت اقتصادی کشور و منابع بیمه و مذاکره در جهت پذیرش تعرفه قابل تحمل در صورت
اخذ تسهیلات از طرف دولت از جمله تخفیف در مباحث مالیاتی و …
۳- عدم پذیرش تعرفه دستوری