درباره ما

نشریه پزشکی از سین سرطان تا سین سلامتی
اهمیت انتشار نشریه
مطبوعات در ایران در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و شاهد حضور نهادها و جوامع متفاوتی در حوزه مطبوعاتی کشور بوده ایم. حوزه پزشکی به واسطه تلاقی تنگاتنگی که با عموم مردم و اقتصاد کشور دارد، زمینه ها و پتانسیل های بی نظیری را در حوزه نشر و مطبوعات ایجاد می نماید. دکتر پوریا عادلی، متخصص رادیوتراپی آنکولوژی به واسطه سال ها فعالیت در حوزه مطبوعات و فعالیت های فرهنگی، در سال ۹۴ با توجه به دغدغه های شخصی و خلاء های موجود، با همکاری همکاران علاقمند و جمعی از متخصصین پزشکی، نسبت به انتشار نخستین شماره نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی اقدام نمود. در این مسیر کسب تجربیات مختلف به صورت آرام نشریه را به پختگی و قوام بیشتری رساند و پیوستن افراد متخصص در حوزه طراحی و نشر و همچنین تشکیل هیئت تحریریه شامل متخصصین تراز اول کشور که از چهره های برجسته ملی و بین المللی در این زمینه هستند باعث شد تا نشریه در فاز اول از نظر گرافیک و صفحه آرایی ارتقاء یابد و در گام دوم از شکل روزنامه ای خارج و در قالب مجله انتشار یابد.

جامعه هدف نشریه
جامعه هدف این نشریه به واسطه رویکرد علمی و آموزشی چند جانبه آن برای تمامی افراد جامعه کاملا مناسب است. در تهیه و انتشار نشریه در کنار انتشار مقالات و اخبار تخصصی ویژه همکاران و متخصصین حوزه سرطان، مقالات، اخبار و آمار های همگانی و آموزشی پزشکی نیز درج گردیده است تا مخاطبین عادی نشریه نیز اطلاعات کافی در خصوص بیماری سرطان را دریافت نمایند.

زمینه های فعالیت
مقالات تخصصی حوزه سرطان مقالات عمـومی حوزه سرطان تحلیل و بـررسـی پزشـکـی آموزش پیشـگیری از سـرطان معرفی چهره های برتر پزشکی آشنایی با روش های پیشگیری مصاحبه، نقد و اخبار پزشکی
بخش های مختلف نشریه
مقالات تخصصی و عمومی حوزه سرطان، اخبار حوزه سرطان و پزشکی، آموزش پیشـگیری از سـرطان، معرفی چهره های برتر پزشکی، آشنایی با روش های پیشگیری، گزارش رویدادهای پزشکی بخش های متنوع نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی هستند

اعضای هیئت تحریریه نشریه
جهت ارتقاء سطح علمی نشریه در سال دوم انتشار، نشریه از سین سرطان تا سین سلامتی، با دعوت از برجسته ترین و خوش نام ترین پزشکان کشور، نسبت به تاسیس هیئت تحریریه متخصص اقدام نمودند که این اعضاء در فواصل زمانی مشخص نسبت به انتشار مقالات و تجربیات خود در حوزه سرطان و پزشکی اقدام می نمایند.
اعضای هیات تحریریه نشریه به شرح زیر می باشد:
پروفسور محمدرضا قوام نصیری، پروفسور حسن امامی، دکتر حسین فودازی، دکتر سیمین همتی، دکتر رضا بیدکی، دکتر سید محسن تولیت،
دکتر محمدرضا حکیمیان،دکتر مهناز رعایایی، دکتر مصطفی شیریزدی، دکتر مجتبی کرباسی، دکتر محمد طاهری، دکتر علی رضا طالبیان،
سرکار خانم مهناز طباخان، دکتر پوریا عادلی، دکتر امیر حسین فرج نژاد، پروفسور مژگان مختاری، دکترجعفر مدیر گلستان، دکتر محمد مسعود مرندی،
دکتر عباس مزینانی، دکتر حمید میرزایی،دکتر فرهاد مدنی، دکتر علی رضا ناصری و دکتر امیر عباس نکویی، دکتر علی رضا مقتدری، دکتر طیبه موسوی، دکتر وحید گوهریان

سردبیر علمی:
دکتر مجتبی کرباسی

پشتیبان IT:
حامد کرباسی

واحد بازرگانی:
زکیه جلالپور

 

تلفن هماهنگی ( درج مطالب و آگهی ) :
۰۹۳۶۰۶۸۱۸۴۶