مینو محرز:در طول ۴۵ سال طبابتم، این‌ همه مریض بدحال ندیده بودم + فیلم

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، مینو محرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: تمام بیمارستان‌ها پر شده است و جا برای بستری کردن بیماران وجود ندارد. مردم باید به فکر جان خودشان باشند؛ یک نفر از خانواده قسر درنمی‌رود.  

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، مینو محرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: تمام بیمارستان‌ها پر شده است و جا برای بستری کردن بیماران وجود ندارد. مردم باید به فکر جان خودشان باشند؛ یک نفر از خانواده قسر درنمی‌رود.