رئیس انجمن رادیوانکولوژی ایران درگذشت دکتر خیراندیش را تسلیت گفت

دکتر قوام نصیری ریاست انجمن رادیوانکولوژی ایران با انتشار پیامی درگذشت دکتر خیراندیش را تسلیت گفت.   به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی متن پیام دکتر قوام نصیری ریاست انجمن رادیوانکولوژی ایران به این شرح است: انالله و اناالیه راجعون دست اجل باردیگر گُلی از بوستان انجمن گرانقدر رادیوانکولوژی ایران را پَرپَر […]

دکتر قوام نصیری ریاست انجمن رادیوانکولوژی ایران با انتشار پیامی درگذشت دکتر خیراندیش را تسلیت گفت.

 

پیام تسلیت دکتر قوام نصیری ریاست انجمن رادیوانکولوژی ایران

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی متن پیام دکتر قوام نصیری ریاست انجمن رادیوانکولوژی ایران به این شرح است:

انالله و اناالیه راجعون
دست اجل باردیگر گُلی از بوستان انجمن گرانقدر رادیوانکولوژی ایران را پَرپَر نمود، روح پاک شادروان دکتر خیراندیش ازقفس تَن جداشدو به ملکوت اعلی پیوست. اینجانب با تاسف و تالم فراوان فقدان همکارعزیزمان را به جامعه خدوم انکولوژی کشور تسلیت عرض میکنم و خودرا در این غم و اندوه عظمی شریک میدانم، امیدکه روحش شاد و از خوان گسترده الهی متنعم گردد.

انجمن رادیو انکولوژی ایران وظیفه میداند تا در هرزمینه‌ای که اساتید ارجمند و همکاران گرامی پیشنهاد و رهنمودی داشته باشند جهت تعالی روح بلند َشادروان دکترخیراندیش و ادای تکلیف جهت ارائه شایسته جایگاه شان آن مرحوم انجام وظیفه نماید

د