رئیس زاده رئیس کل جدید نظام پزشکی کشور شد

دکتر محمد رئیس‌زاده با کسب اکثریت به عنوان رئیس جدید سازمان نظام پزشکی ایران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، صبح امروز جمعه نهم مهر ماه سال ۱۴۰۰ مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با حضور نمایندگان این مجمع برای انتخاب رئیس کل جدید این سازمان تشکیل شد.

در پایان رای گیری و پس از شمارش آرا دکتر محمد رئیس‌زاده با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید سازمان نظام پزشکی ایران منصوب شد.
با توجه به مشکلات فراوانی که جامعه پزشکی و کادر درمان با آن روبه رو است انتخاب دکتر رئیس زاده می تواند موج امید را در جامعه پزشکی ایجاد کند.
دکتر رئیس زاده ریاست دانشکده پزشکی بقیه الله و ریاست بسیج جامعه پزشکی را در کارنامه خود دارد