سرطان‌های پستان منفی سه گانه همه یکسان نیستند

محققان گزارش کردند، برخی از انواع خاص هیستولوژیک سرطان پستان منفی سه گانه (TNBC) با پاسخ درمانی بدتر و سیر بالینی در مقایسه با سایرین، تهاجمی‌تر بودند.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، یک مطالعه همگانی روی ۸ هزار و  ۴۷۹ بیمار مبتلا به سرطان پستان نادر از پایگاه ملی سرطان بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶ نشان داد که سرطان پستان متاپلاستیک بقای کلی ۵ ساله (OS) کمتری در مقایسه با دو TNBC نادر دیگر دارد:

کارسینوم مدولار و سرطان آدنوئید. طبق نظر توماس A. Samuel، MD، از کلینیک Cleveland Florida در وستون، و همکارانش در JAMA Network Open، نرخ ۵ ساله سیستم عامل برای سرطان متاپلاستیک ۶۳.۱ ٪ در مقابل ۹۱.۷ ٪ برای مدولار و ۸۸.۴ ٪ برای کارسینومای کیستیک آدنوئید بود.

اولوادامیلولا “لولا” فایانجو، MD، MA، MPHS، از دانشگاه دوک در دورهام، کارولینای شمالی گفت: این مطالعه به طور مناسب از یکپارچگی کاذب TNBC به عنوان بیماری که بقا ضعیف آن جهانی است مورد بازجویی قرار می‌گیرد.

فایانجو، که در این مطالعه دخیل نبود، به MedPage Today گفت: در حقیقت، به نظر می‌رسد که کارسینومای کیستیک آدنوئید سه گانه منفی بقای ۵ سال خوبی دارد که همانندبیماری گیرنده مثبت هورمون است.

با بررسی نتایج در زیر گروه‌های بافت شناسی کمتر متداول، نویسندگان بر اهمیت تحقیقات بیشتر در مورد سرطان‌های پستان”orphan “مانند سرطان متاپلاستیک تأکید می‌کنند، که نتایج خوب برای آن‌ها به ویژه در موارد منفی سه گانه – دست نیافتنی است.

از بیماران شامل (۷۴.۴ ٪ سفید)، کارسینوم متاپلاستیک شایعترین زیرگروه (۸۱ ٪) و به دنبال آن کارسینوم کیستیک آدنوئید (۱۶ ٪) و کارسینوم مدولار (۳ ٪) بود. علاوه بر این، نسبت تومور‌هایی که سه بار منفی بودند برای هر زیرگروه با بیشترین نسبت در کارسینوم متاپلاستیک (۵۳.۰ ٪)، سپس کارسینوم کیستیک آدنوئید (۴۸.۱ and)، و سرطان مدولار (۲۲.۴ ٪) متفاوت بود.

در میان بیماران مبتلا به کارسینوم مدولا، داشتن Medicare (HR ۵.۷۰، ۹۵ ٪ CI ۲.۵۸-۱۲.۵۹) و مرحله III یا مرحله IV بیماری (HR ۶.۴۸، ۹۵ ٪ CI ۱.۸۷-۲۲.۳۷) با پیش آگهی نامطلوب همراه بود. محققان همچنین خاطر نشان کردند که شیمی درمانی به ندرت به بیماران مبتلا به کارسینوم سیستیک آدنوئید (١٢.٩درصد) داده می‌شود.

برای بیماری متاپلاستیک، درآمد، درمان و سایت متاستاتیک همه با پیش آگهی جانبی همراه بود. به طور خاص، بیمارانی که درآمد خانگی سالانه آن‌ها کمتر از ۴۰، ۲۲۷ دلار (۲۰/۱ HR، ۹۵ ٪ CI ۱.۰۶-۱.۳۵) یا از ۵۰۳۵۴ دلار تا ۶۳۳۳۳ دلار (HR ۱.۱۷، ۹۵ ٪ CI ۱.۰۴-۱.۳۲) است، در مقایسه با بیماران با درآمد ۶۳۳۳۳ دلار یا بالاتر میزان بقای کمتری داشتند.
قرارگرفتن تحت عمل جراحی در محل تومور اولیه (HR ۱.۶۴، ۹۵ ٪ CI ۱.۳۸-۱.۹۴) و عدم شیمی درمانی (HR ۱.۸۲، ۹۵ ٪ CI ۱.۶۵-۲.۰۱) نیز با بقای بدتر همراه بود، همانطور که متاستاز در استخوان، کبد، یا ریه.

هیچ عاملی در ارتباط با پیش آگهی نامطلوب وجود نداشت که منحصر به زیرگروه کیستیک آدنوئید باشد.

در مراحل III و IV، احتمال مرگ برای بیماران مبتلا به کارسینوم کیستیک آدنوئید تقریباً دو سوم بیماران مبتلا به کارسینوم متاپلاستیک بود؛ میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به کارسینوم مدولا تقریبا ۲۴ ٪ از میزان مرگ ثبت شده برای بیماران مبتلا به سرطان متاپلاستیک بود.

محققان توضیح دادند که محدودیت‌های مطالعه شامل ماهیت گذشته نگر بودن آن، کمبود اطلاعات در مورد مشخصات ژنومی تومور و سطح کلودین و پروتئین Ki-۶۷ است که “به کنترل سرعت رشد سلول‌های سرطانی کمک می‌کند.

بر اساس این نتایج، ساموئل و همکارانش اظهار داشتند که ناهمگنی در تظاهرات بالینی، مشخصات بافتی و IHC [ایمونوهیستوشیمی]برای این سه نوع نادر سرطان پستان نادر … ممکن است از اهمیت پیش آگهی و درمانی برخوردار باشد.

 

انتهای پیام/ش

 

بیشتر بخوانید:

درمان سرطان پستان و ارتباط آن با مصرف پایین ویتامین B