شماره ۴۴ ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد .

چهل و چهارمین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع انتخابات سازمان نظام پزشکی منتشر شد.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، چهل و چهارمین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع انتخابات سازمان نظام پزشکی منتشر شد.

دانلود چهل و چهارمین شماره ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی تیرماه ۱۴۰۰

 

بیشتر بخوانید:
چهل و سومین شماره ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد