موسسه تحقیقاتی درمانی احیاء طب جامع ایران پلمب شد

مرکز فاقد مجوز با عنوان “ موسسه تحقیقاتی درمانی احیاء طب جامع ایران “ تحت مدیریت حسین روازاده در اصفهان، با دستور دادستان انتظامی نظام پزشکی پلمب شد.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، موسسه تحقیقاتی درمانی احیاء طب جامع ایران بدون حضور پزشک و افراد دارای صلاحیت در امور پزشکی، در سطح وسیع به فروش غیر مجاز دارو پرداخته و افراد شاغل در آن از انجام بازدیدهای نظارتی مراجع قانونی نیز ممانعت نموده‌اند.

بنا به اظهارات دادستان انتظامی نظام پزشکی اصفهان، مدیر این مرکز که بنا به رای قطعی هیئت عالی انتظامی نظام پزشکی به ممنوعیت از انجام طبابت در سراسر کشور به مدت یک سال محکوم گردیده، با نقض رای صادره و طبق گزارشات رسمی به طور دوره‌ای در این مرکز اقدام به طبابت و ویزیت بیماران می‌نموده و تخلفات دیگر این مرکز شامل فروش دارو، فقدان مجوز تاسیس و عدم همکاری با بازرسین نظارتی بوده و همچنین هیچگونه مجوز یا کد اخلاق در خصوص انجام تحقیقات به دادسرای انتظامی ارائه ننموده است. بنابراین به استناد ماده ۲۰ آیین رسیدگی دادسراهای انتظامی، جهت توقف فعالیت این مرکز با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مکاتبه شد و آن معاونت نیز ضمن هماهنگی با مقام قضایی، اقدام به پلمب این واحد غیر مجاز نمود. همچنین موسس مرکز مذکور جهت ادای توضیحات به دادسرای انتظامی نظام‌ پزشکی اصفهان فراخوانده شده است.

موسسه تحقیقاتی درمانی احیاء طب جامع ایران

موسسه تحقیقاتی درمانی احیاء طب جامع ایران

 

استرس، کم‌تحرکی و چاقی از عوامل افزایش سرطان سینه در زنان است