آیا نظام پزشکی فاقد برنامه استراتژیک است؟

عادلی از لزوم ایجاد مرکز بررسی های استراتژیک برای سازمان نظام پزشکی می‌گوید.

دکتر پوریا عادلی استراتژیست حوزه سلامت در گفتگو با خبرنگار ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی گفت: جامعه پزشکی در سال های گذشته با مشکلات صنفی زیادی مواجه بوده و این موضوع باعث وارد شدن صدمات زیادی به این جامعه و پایین آمدن امید به کار و زندگی در جامعه پزشکی شده است.
وی افزود: وقتی که آسیب به فرد یا سازمان آن وارد می‌شود این سازمان دو نوع می‌تواند با این مشکل برخورد کند، نخست اینکه با پذیرفتن آسیب پاسخ ایجابی به مشکل داده شود و سازمان برای غلبه بر آسیب موضع برون گرایانه اخد نماید.

عادلی روش دوم مواجهه با آسیب را پاسخ سلبی دادن به موضوع دانست و ادامه داد: در این حالت شخص یا سازمان با بازگشت به گذشته و مرور و بازیابی خاطرات آسیب را جبران می‌کند، در این شرایط سازمان و افراد وارد فاز درونگرایی خواهند شد.

این استراتژیست درمان ادامه داد: در سالیان گذشته ما با چالش های فراوانی برخورد داشته‌ایم، بازه و دوره زمانی این مشکلات بسیار به هم نزدیک است و اگر نموداری از چالش های جامعه پزشکی در سالیان اخیر داشته باشیم توالی بسیار کوتاه با تعداد زیاد مشاهده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعدد چالش ها نشانه شکست نیست افزود: این موضوع قطعا می‌تواند خود تبدیل به یک ابزار قدرت گردیده و باعث بالا رفتن قدرت پاسخگویی به چالش ها شود .

عادلی ادامه داد: افراد، سازمان‌ها و حتی دولت‌ها زمانی که در مسیر پیشرفت هستند با چالش‌های بیشتری مواجه می شوند ولی باید دید این چالش ها متعدد هستند یا یک چالش در حال تکرار است ؛ اگر ما پاسخ های مختلف به یک چالش می‌دهیم نشان دهنده این است که پاسخ مناسبی برای چالش نداشته‌ایم و این موضوع نشان دهنده انحطاط سازمان است، ولی اگر سازمان ما با چالش های متعدد مواجه باشد و پاسخ های متعدد به این چالش‌ها داده شود نشان دهنده شکوفایی سازمان است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان بیان داشت: یکی از مسائلی که حتما باید سازمان مد نظر داشته باشد ایجاد مرکز بررسی‌های استراتژیک و آینده پژوهی برای سازمان نظام پزشکی است. ما اگر منتظر باشیم تا چالشی ایجاد شود و بعد به فکر پاسخی برای آن چالش باشیم، پاسخ آنی دادن به چالش ها باعث ایجاد شوک به جامعه پزشکی می شود.

عادلی تصریح کرد: با آینده پژوهی باید مشکلات آینده را پیش بینی کنیم و برای مشکلات آینده برنامه ریزی کنیم که برای این موضوع لزوم تشکیل مرکز بررسی های استراتژیک برای سازمان نظام پزشکی احساس می‌شود.

وی افزود: این مرکز باید مسئول انجام مطالعات و پژوهش در حوزه سلامت و ارائه طرح های و پیشنهادات جامع منطبق با استراتژی سازمان در زمینه های اقتصاد سلامت، توریسم سلامت، سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی، ساختار تعرفه درمان، ارتباطات حوزه درمان یا سایر حوزه های اقتصاد و سیاست و جایگاه های منطقه ای و جهانی حوزه درمان ایران باشد. این نهاد، یک نهاد مشورتی است که باید با رعایت استراتژی سازمان در حوزه های مختلف فعال باشد.

این متخصص رادیوتراپی انکولوژی و عضو مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: این نهاد می‌تواند ضمن بررسی علمی کلیه موضوعات و پیشنهاداتی که از سوی رئیس کل ، شورای عالی یا مجمع عمومی به این مرکز ارجاع می شود با حفظ استقلال خود ضمن رصد تمامی سیاست گذاری‌هایی که می‌توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر حوزه سلامت تاثیر گزار باشد با بررسی کارشناسی این طرح ها به عنوان مشاور این نهاد ها عمل کند و در کنار این وظایف به عنوان رابط رئیس کل و شورای عالی با نخبگان جامعه پزشکی عمل نموده و ضمن تعامل با نهاد های بین المللی انتقال دهنده توانایی های حوزه های درمانی کشور برای سایر کشور ها باشد.

عادلی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی به عنوان سازمانی صنفی که با تایید دولت در حوزه پزشکی مشغول به کار است نقش بسیار مهمی نه تنها در حوز سلامت بلکه در حوزه اقتصاد و سیاست می‌تواند داشته باشد.

وی در پایان گفت: در دوره پسا صنعت حجم مبادلات اقتصادی حوزه خدمات بر حوزا تولید پیشی گرفته است و یکی از مهم ترین حوزه‌های خدمات، خدمات پزشکی است. کشور ما در این زمینه پتانسیل بالایی در سطح جهان دارد و اگر با برنامه ریزی درست کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای بکارگیری این پتانسیل برنامه ریزی شود ، ایران می‌تواند علاوه بر بخش سلامت، صنایع پیرامونی و مرتبط به بخش را نیز فعال کند.عادلی افزود نباید در عرصه سیاستگزاری به بخش درمان تنها به عنوان یک تامین کننده نیاز اساسی سلامتی نگریسته شود،چرا که نگاه صحیح به این بخش بالاخص بخش خصوصی درمان می‌تواند آن را به بازوی قوی اقتصاد و سیاست تبدیل نماید.