نقش رسانه در فضا سازی مسموم علیه جامعه پزشکی

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی گفت: انتظار ما از صدا و سیما این است که برنامه های کاملا منصفانه به منظور افزایش آگاهی مردم تولید کند.

دکتر محمدرضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در خصوص اظهار نظر ها و انتقادات در فضای مجازی و برخی رسانه ها نسبت به جامعه پزشکی گفت: قسمتی از این جو به علت اطلاعات نادرستی است که به وسیله برخی از افرادی که حسن نیت ندارند در فضای مجازی منتشر می‌شود، مثلا مطالبی در مورد فرار مالیاتی، درآمد بالای پزشکان، خوشحالی پزشکان در خصوص افزایش بیماران کرونایی توسط این افراد منتشر می‌شود.
وی تصریح کر: متاسفانه صدا و سیما هم در چندین برنامه از افرادی دعوت کرده که آنها این آتش را شعله‌ور کرده اند، انتظار ما از صدا و سیما این است که برنامه های کاملا منصفانه به منظور افزایش آگاهی مردم نسبت به همه مسائل مختلف از جمله به بیماری ها و حتی انتظارات مردم را نسبت به درمان بیماری ها تولید کند.

خردمند در خصوص تبعات این حواشی گفت: این سو تفاهم‌ها باعث می‌شود ارتباط مناسبی که بین پزشک و بیمار باید برقرار باشد به‌وجود نیاید و پزشکان برای ارائه خدمت به مناطق کمتر توسعه یافته نروند، این درحالی است که با وجود بحث افزایش ظرفیت های دانشجوی پزشکی حدود ۲۰ هزار پزشک منتظر هستند که یک محیط کاری برای آنها ایجاد شود.