همبستگی بیش از پیش انجمن‌های صنفی؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر تحول بنیادین

نشست مجمع انجمن های صنفی کارفرمایی گروه پزشکی استان اصفهان تشکیل شد.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، به‌دنبال دعوت انجمن صنفی کارفرمایی پزشکان استان اصفهان، ظهر دیروز نشست مجمع انجمن های صنفی کارفرمایی گروه پزشکی استان با حضور نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی درمانگاه های عمومی و تخصصی غیر دولتی استان، انجمن صنفی کارفرمایی پزشکان استان، انجمن صنفی کارفرمایی درمانگاه های دندانپزشکی، انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه ها و انجمن صنفی درمانگران اعتیاد استان اصفهان تشکیل گردید.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر ضمن اشاره به محدودیت های قانونی سازمان نظام پزشکی و لزوم پیگیری جدی مسائل همگام با سازمان نظام پزشکی و از سویی دیگر؛ حجم روز افزون مشکلات و مطالبات جامعه پزشکی، بر ضرورت فعال‌تر شدن انجمن‌های صنفی موجود و نیز تشکیل انجمن‌های صنفی جدید تاکید گردید.

همچنین با توجه به اینکه تعداد زیادی از چالش‌های درونی و بیرونی انجمن‌های صنفی من جمله مباحث مالیاتی، تعرفه‌ای، روابط کار و تامین اجتماعی بین گروه‌های مختلف جامعه پزشکی مشترک می باشد و تجمیع ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در انجمن‌های صنفی مختلف به خصوص در شرایط کنونی می‌تواند به حصول نتیجه بهتر بیانجامد، تشکیل کمیته‌های تخصصی برنامه ریزی و تشکیلات، روابط کار و تأمین اجتماعی ، امور حقوقی و انتظامی ، امور مالیاتی، امور اقتصاد سلامت و تعرفه، طب سنتی و مکمل، امور شهرداری ها، امور رفاهی، آموزش و پژوهش، فرهنگی و اجتماعی، روابط عمومی و رسانه، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات، امور سازمان های بیمه گر مصوب و مقرر گردید با توجه به مشکلات عدیده درمانگاه‌های عمومی و تخصصی و نیز درمانگاه های دندانپزشکی و مؤسسات پاراکلینیک، در خصوص تعرفه های های تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۰ و نیز قراردادهای شرکت‌های بیمه تکمیلی درمان به منظور پیشگیری از افت کیفیت خدمات و تعطیلی مراکز، در اسرع وقت نسبت به انعکاس موضوع به بالاترین مقامات مربوطه اقدام و در صورت عدم پاسخ مناسب، تصمیم قاطع اتخاذ گردد.

 

 

بیشتر بخوانید:

انتخابات نظام پزشکی به صورت حضوری برگزار خواهد شد
دخالت افراد فاقد صلاحیت در سلامت فرد و جامعه به هیچ وجه قابل اغماض و بخشش نیست

 

انتهای پیام/ش