هیات رئیسه مجمع نظام پزشکی انتخاب شدند

درجلسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی اعظای جدید هیات رئیسه این سازمان با رای اعضا انتخاب شدند.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، ظهر امروز درجلسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی اعظای جدید هیات رئیسه این سازمان با رای اعضا انتخاب شدند.

نتایج انتخابات به شرح زیر است:

دکتر محمد حسین انصاری مود ۱۲۲رای
دکتر اردوان یار احمدی ۹۹رای
دکتر ایرج کریم فر ۸۸رای
دکتر سعید شاه قاسمی ۸۶رای

گفتنی است انتخابات همچنان ادامه دارد