ناحیه اصلی منو
ناحیه منو

از سین سرطان تا سین سلامتی

دایرکتوری جامع سرطان در ایران

امروز : دوشنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۸
مکان فعلی شما : صفحه اصلی / بهداشت, سرطان ها, سلامت > چاقی، سلول های ایمنی پستان را به تشکیل تومور سوق می دهد

چاقی، سلول های ایمنی پستان را به تشکیل تومور سوق می دهد

  چرا احتمال بروز سرطان پستان در زنان چاق بیشتر است؟ محققان دپارتمان پژوهش های سرطان دانشگاه شیکاگو پاسخ را در بازبرنامه ریزی ماکروفاژها به ماکروفاژهای پیش التهابی یافته اند. نتایج این پژوهش جدید که با مطالعه ...

 

چرا احتمال بروز سرطان پستان در زنان چاق بیشتر است؟ محققان دپارتمان پژوهش های سرطان دانشگاه شیکاگو پاسخ را در بازبرنامه ریزی ماکروفاژها به ماکروفاژهای پیش التهابی یافته اند.
نتایج این پژوهش جدید که با مطالعه تاثیرات چاقی در نوعی بسیار تهاجمی از سرطان پستان موسوم به سرطان پستان سه گانه منفی (TNBC) انجام شده، چاقی، ماکروفاژها (درشت خوارها) را به ماکروفاژهای پیش التهابی که از نظر متابولیکی فعال هستند بازبرنامه ریزی می کند.
این ماکروفاژها درون بافت چربی پستانی تجمع پیدا می کند و سیتوکین پیش التهابی اینترلوکین ۶ را بیان می کند که موجب افزایش تومورزایی می شود. اینترلوکین ۶ به گیرنده موجود روی سطح سلول های سرطانی متصل می شود و موجب می شود که فنوتیپی شبیه سلول های بنیادی گرفته و تهاجمی تر شوند. این سلول های بنیادی سرطانی موجبات رشد و متاستاز بیشتر سرطان را فراهم می کنند.
سرطان پستان سه گانه منفی که مانند دیگر سرطان های پستان در بافت چربی رخ می دهد در برابر درمان بسیار مقاوم است زیرا گیرنده های استروژنی، پروژسترونی و گیرنده فاکتور رشد اپی درم انسانی ۲ که مقصد داروهای ضد سرطان پستان است در سلول های سرطانی TNBC‌ وجود ندارند.
یافته های این تحقیق در Journal of Experimental Medicine ارائه شده است.

خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه حساب من جدیدترین اخبار اقتصادی را هر شب در ایمیل خود مشاهده کنید