شماره سی و دوم. ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

ماهنامه تخصصی حوزه سرطان  شماره سی دوم. تیر ماه ۱۳۹۹ شماره سی و دوم. ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد. جهت دانلود فایل ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی از این لینک استفاده نمایید: دانلود PDF 📌 در این شماره بخوانید: ⁦☑️⁩ پیک دوم کرونا شدیدتر از […]

ماهنامه تخصصی حوزه سرطان  شماره سی دوم. تیر ماه ۱۳۹۹

شماره سی و دوم. ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد.

جهت دانلود فایل ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی از این لینک استفاده نمایید: دانلود PDF

ماهانه تخصصی سرطان از سین تا سین📌 در این شماره بخوانید:

⁦☑️⁩ پیک دوم کرونا شدیدتر از پیک اول نخواهد بود
⁦☑️⁩ تحریم دارو، بالی جان بیماران سرطانی
⁦☑️⁩ سیاست زدگی شیوع ویروس کرونا را تشدید کرده است
⁦☑️⁩ تستهای سرولوژیک و تشخیص میزان شیوع کرونا در کشور
راهی برای آنکه بفهمیم قبال کرونا گرفتهایم
⁦☑️⁩ ابراز امیدواری سازمان جهانی بهداشت برای تولید وا کسن
تا پایان سال جاری
⁦☑️⁩ مدیریت بیمارستانهای خیریه و خصوصی
⁦☑️⁩ افراد معتاد ۳ برابر دیگران به انواع سرطان مبتال میشوند
⁦☑️⁩ سرطــــــــــــــــان ریـــــــــــــــــــــــه

🔰 مدیرمسئول و صاحب امتیاز:
👤 دکتر پوریا عادلی
💢 متخصص رادیوتراپی آنکولوژی