چهل و سومین شماره ماهنامه تخصصی سرطان از سین سرطان تا سین سلامتی منتشر شد

چهل و دومین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع نقش جامعه پزشکی در مدیریت شهری منتشر شد.

به گزارش ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی، چهل و سومین شماره از ماهنامه تخصصی از سین سرطان تا سین سلامتی با موضوع نقش جامعه پزشکی در مدیریت شهری منتشر شد.

 

برای دانلود شماره ۴۳ ماهنامه از سین سرطان تا سین سلامتی اینجا کلیک کنید.