نشانه های سرطان غدد بزاقی

علائم بروز سرطان غدد بزاقی  غدد بزاقی اصلی در هر طرف صورت و زیر زبان قرار دارد. چندین عصب مهم و سایر ساختارها توسط غدد بزاقی یا در نزدیکی جریان دارند و می توانند تحت تأثیر تومورهای بزاق قرار بگیرند. علائم سرطان غده بزاقی عبارتند از: توده یا تورمی در دهان ، گونه ، فک […]

شیمی درمانی نشانه های سرطان غدد بزاقیعلائم بروز سرطان غدد بزاقی 

غدد بزاقی اصلی در هر طرف صورت و زیر زبان قرار دارد. چندین عصب مهم و سایر ساختارها توسط غدد بزاقی یا در نزدیکی جریان دارند و می توانند تحت تأثیر تومورهای بزاق قرار بگیرند. علائم سرطان غده بزاقی عبارتند از:

  • توده یا تورمی در دهان ، گونه ، فک یا گردن شما ایجاد می شود
  • درد در دهان ، گونه ، فک ، گوش یا گردن شما که از بین نمی رود
  • تفاوت بین اندازه و / یا شکل سمت چپ و راست صورت یا گردن شما
  • تهی بودن در بخشی از صورت شما
  • ضعف عضلات در یک طرف صورت شما
  • با باز کردن دهان خود مشکل دارید
  • تخلیه مایعات از گوش
  • بلع مشکل

بسیاری از این علائم و نشانه ها همچنین می توانند در اثر تومورهای خوش خیم (غیر سرطانی) غده بزاقی یا سایر شرایط ایجاد شوند. با این وجود ، اگر شما هر یک از این مشکلات را دارید ، مهم است که سریعاً پزشک خود را ببینید تا در صورت لزوم علت را پیدا کنید و درمان کنید.


جعبه سیاه تومورهای سرطانی کشف شد


بیولوژی سرطانهای غده بزاقی

در مطالعات اخیر تغییرات خاصی در کروموزوم ها و ژنهای مختلف سرطانهای غده بزاقی مشاهده شده است. محققان بیشتر می آموزند که چگونه این تغییرات می تواند باعث سرطان سلول های غده بزاقی شود.

در برخی از سلولهای سرطانی غدد بزاقی ، ۲ کروموزوم بخش هایی از DNA خود را عوض کرده اند که به آن جابجایی گفته می شود. این تغییرات اغلب ژنهایی را که بر رشد سلول تأثیر می گذارد فعال می کنند. به عنوان مثال ، کارسینومای کیستیک آدنوئید اغلب جابجایی بین کروموزومهای ۶ و ۹ دارند و سرطانهای موکوپیدرموئید غالباً دارای جابجایی بین کروموزومهای ۱۱ و ۱۹ هستند. ژنهای دقیق درگیر در این جابجایی ها اکنون مورد مطالعه قرار می گیرند.

از آنجا که دانشمندان بیشتر در مورد این و سایر تغییرات سلولهای سرطانی غدد بزاقی اطلاعات بیشتری کسب می کنند ، آنها امیدوارند که از این اطلاعات برای توسعه درمانهای هدفمند جدید استفاده کنند که بهتر کار کنند و باعث عوارض جانبی کمتری شوند. روزی این تغییرات سلولی ممکن است برای تشخیص سرطان های بزاق ، پیش بینی نتایج و انتخاب روش های درمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد.


سرطان در غده بزاقی