شروع بیماری سرطان تا مرحله متاستاز

از شروع سرطان تا متاستاز سرطان یک واژهٔ گسترده است که برای توصیف گروهی از بیماری‌ها به کار می‌رود که بیش از ۲۷۰ نوع دارد و روی ارگان‌ها یا بافت‌های به خصوصی از بدن تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، سرطان بیماری سلول‌هاست و انواع آن با یک مشکل شروع می‌شود. آسان‌ترین تعریف برای سرطان، انحراف […]

از شروع سرطان تا متاستاز

سرطان یک واژهٔ گسترده است که برای توصیف گروهی از بیماری‌ها به کار می‌رود که بیش از ۲۷۰ نوع دارد و روی ارگان‌ها یا بافت‌های به خصوصی از بدن تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، سرطان بیماری سلول‌هاست و انواع آن با یک مشکل شروع می‌شود.

آسان‌ترین تعریف برای سرطان، انحراف رشد و تکثیر سلول‌های بدن از مسیر طبیعی خود است. در حالت عادی سلول‌های بدن ما عمر محدودی دارند و وقتی وظیفهٔ خود را در قبال عضو مربوطه در بدن انجام دهند از بین می‌روند. این مرگ سلولی معمولاً بر موازین علمی استوار است و فرمان مرگ برنامه‌ریزی‌شدهٔ سلولی توسط هستهٔ سلول صادر می‌شود و همین مرگ برنامه‌ریزی‌شدهٔ سلولی یا Apoptosis در حقیقت منشأ اصلی حیات است.

اما گاهی ژن‌های موجود در هستهٔ سلول دچار عارضه می‌شوند و در نتیجه دستور مرگ برنامه‌ریزی‌شده برای خودکشی سلولی را به‌موقع صادر نمی‌کنند و در نتیجه سلول تکثیر می‌یابد. افزایش تعداد بی‌رویهٔ سلول‌ها که با بر هم خوردن متابولیسم عضو همراه است سرطان نام دارد.

سرطان وقتی آغاز می‌شود که اطلاعات ژنتیکی یک سلول تخریب می‌شود و این اتفاق باعث تقسیم سلولی به میزان غیرقابل کنترلی شود. حاصل این تقسیم غیرطبیعی اغلب به شکل توده یا برجستگی ظاهر می‌شود که معمولاً به عنوان تومور شناخته می‌شود. تومور می‌تواند خوش‌خیم یا بدخیم باشد.


بیشتر مطالعه کنید : چگونه بیماری سرطان گسترش می یابد ؟


تومور خوش‌خیم به خارج از محل اولیهٔ خود تکثیر نمی‌یابد و وارد اندام‌های دیگر نمی‌شود اما تومور بدخیم که از سلول‌های سرطانی تشکیل می‌شود ابتدا در همان محل تکثیر می‌شود و اگر در این مرحله درمان شروع نشود آنها می‌توانند به سایر اندام‌ها مهاجرت کنند، تکثیر شوند و در نهایت تبدیل به سرطان تهاجمی شوند.

"متاستاز

پس تومور می‌تواند رشد کند و بافت‌ها یا ارگان‌های سالم اطراف را تخریب کند یا ممکن است سلول‌های سرطانی از تومور اصلی جدا شود و از طریق گردش خون یا سیستم لنفاوی به سایر قسمت‌های بدن گسترش یابد که آن را متاستاز می‌نامند.

پیشرفت سرطان یک پروسهٔ بیولوژیک پیچیده است که کاملاً شناخته‌شده نیست و تحقیقات دانشمندان هنوز در این زمینه ادامه دارد. اما هورمون‌ها، شرایط ایمنی و دگرگونی‌های توارثی در مواد ژنتیکی سلول، همگی می‌تواند در پیشرفت این بیماری نقش داشته باشند.

با این وجود سهم کوچکی از سرطان‌ها توسط ژن‌های معیوب به وجود می‌آید و تنها درصد کمی از این بیماری یعنی بین ۲ تا ۱۰ درصد از مواد کل سرطان ارثی هستند. اما سرطان‌ها با تغییر ماهیت ژن‌ها به علت عوامل خطری که در بالا به آنها اشاره شد ایجاد می‌شود.


مطالب پیشنهادی : 

از راه های مبارزه و درمان سرطان چه چیزی می دانید ؟

از نشانه های بروز سرطان چه می دانید ؟

چند نوع بیماری سرطان وجود دارد ؟